ДЖЕРЕЛА

  Мамаї та інші зображення
  Про “Козака Мамая”
  Про музичні інструменти

МАМАЇ ТА ІНШІ ЗОБРАЖЕННЯ

Зображення Козака Мамая, або Козака-бандуриста, Запорожця та ін. – традиційний сюжет української народної картини 18-19 століття. Подаємо музейні зразки за виданням: Козак Мамай. Феномен одного образу та спроба прочитання його “ідентифікаційного коду”: Альбом / Автор дослідження Станіслав Бушак. – Київ: Родовід, 2008.

Інші історичні зображення бандурки – мамаївської кобзи:

Світлини:

Хочете собі такий музичний інструмент? ;) Тоді Вам сюди:
 

Де взяти бандурку

 


^ вгору

 

Про “Козака Мамая”

 1. “Козак Мамай” – українська народна картина / Платон Білецький. – Львів, 1960.
 2. Народні картини Козаки Мамаї / Платон Білецький // Журн.”Родовід”. – Київ. – 1997. – Ч.2(16). – С.28-35. – pdf.
 3. Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини “Козак Мамай” / Станіслав Бушак // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009. – Вип.2. – С.159-169. – pdf.
 4. Козак Мамай (енциклопедична довідка) / Станіслав Бушак. – esu.com.uapdf.
 5. Козак Мамай. Феномен одного образу та спроба прочитання його “ідентифікаційного коду”: Альбом / Станіслав Бушак. – Київ: Родовід, 2008.
  Текст дослідження українською (pdf):
    Вступ (pdf).
    З історії дослідження (pdf).
    “Мамаї” в історичних дослідженнях і топонімічних назвах (pdf).
    “Козаки Мамаї” та духовні традиції українського кобзарства (pdf).
    Зв’язок “Мамаїв” із вертепними виставами (pdf).
    Композиційні варіації “Мамаїв” та деякі історичні паралелі (pdf).
    Зв’язок “Мамаїв” з іконописом і козацьким портретом (pdf).
    Про авторство “Мамаїв” (pdf).
    Ще раз про написи на “Мамаях” (pdf).
 6. Платон Олександрович Білецький – мамаєзнавець / Станіслав Бушак // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2010. – Вип.7. – С.571-581. – pdf.
 7. “Козак – душа правдивая” (Серйозне та смішне в образі козака Мамая) / Станіслав Бушак // Образотворче мистецтво. – 1998. – №2.
 8. “Мамаї” та барокова культура / Станіслав Бушак // Образотворче мистецтво. – 1998. – №1.
 9. “Мамаї” та сміхова культура українського народу / Станіслав Бушак // Слово і Час. – 1998. – №12.
 10. Народномистецький образ захисника незалежності України (давньоукраїнська народна картина “Козак Мамай”) / Станіслав Бушак // Народна творчість та етнографія. – 2002. – №1–2.
 11. Сміхова культура українського народу у творах “Козак Мамай” та “Запорожцях” Іллі Рєпіна / Станіслав Бушак // Скарбниця української культури: Зб.наук.пр. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.72-79. — Бібліогр.: 17 назв. – pdf.
 12. Творчі почерки давніх авторів народних картин типу “Козак Мамай” / Станіслав Бушак // Українська академія мистецтва. – 2010. – Вип.17. – С.271-276. – pdf.
 13. Українська народна картина “Козак Мамай” у житті та творчості Тараса Шевченка / Станіслав Бушак // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2016. – Вип.12. – С.6-19. – pdf.
 14. Народна картина в колекції Чернігівського художнього музею / Світлана Гаврилова // Журн.”Родовід”. – Київ. – 1997. – Ч.2(16). – С.36-42.
 15. До питання про назву та датування створення народної картини “Козак-бандурист” / Тетяна Гедзь. – myslenedrevo.com.ua – pdf.
 16. До питання про походження сюжету народної картини “Козак-бандурист” / Тетяна Гедзь. – myslenedrevo.com.ua – pdf.
 17. До походження епоніму “Козак-Мамай” / Ірина Зінків // Студії мистецтвознавчі. – К.: ІМФЕ НАН України, 2007. – №4(20). – С.7-13. – Бібліогр.: 51 назв. – pdf.
 18. Про символіку народних картин “Козак-Мамай” / Ірина Зінків // Проблеми етномузикології. – Київ, 2014. – Вип.9. – С.196-217. – pdf.
 19. Козаки-Мамаї / Тетяна Марченко. – Київ–Опішне, 1991. – 80 с., іл.
 20. Народна картина та ікона Полтавщини / Кім Скалацький // Журн.”Родовід”. – Київ. – 1997. – Ч.16. – С.43-46.
 21. Вертеп і “Козак Мамай” / Йосип Федас // Етнічна історія народів Європи. − Київ, 2000. − Вип.4. − С.13–16. − pdf.
 22. Очерки истории декоративного искусства Украины / Константин Шероцкий. – І. – Художественное убранство дома в прошлом и настоящем. – К., 1914. – 141 с., ил. – elib.nplu.org – С.22-26,30-36. – pdf.
 23. Козак Мамай (народна картинка) [Передрук зі скороченнями за публікацією в літературно-мистецькому журналі “Сяйво”. – Київ, 1913. – №10-12.] / Данило Щербаківський // Журнал “Народне мистецтво”. – Київ, 1997. – №1. – С.18-22. – pdf.

^ вгору

 

Про музичні інструменти

 1. Танбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существования [домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара] // Привалов Николай Иванович. Музыкально-этнографические исследования [Текст]: избранные труды, 1903-1915 гг. / Николай Привалов; сост. и общ.ред. В.Брунцев. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2015. – 349 с., [1] с., [12] л. цв.ил.: ил., портр., ноты. – Библиогр. в подстроч. примеч., в конце ст. и в тексте. – ISBN 978-5-8128-0181-0: Б.ц. – С.151-198. – pdf.
    Перша публікація: Привалов Николай Иванович. Танбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существования (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара). Историческое исследование. – “Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний”. – 1905, апрель-июнь. – 1906, февраль.
 2. Українські народні музичні інструменти в Музеї народної архітектури та побуту УРСР [Фрагмент статті] / Ігор Шрамко / Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2016. – С.199-214. – pdf.
    Інтернет-версія: Ігор Шрамко про бандурку: текст 1970-х років.
 3. Основи роботи з аматорськими народно-інструментальними колективами / Ігор Лапінський. – tur.kosiv.infopdf.
 4. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України / Тетяна Сідлецька. – Ч.І. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 122 с., іл. – pdf.
 5. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України / Тетяна Сідлецька. – Ч.ІІ. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 73 с., іл. – pdf.
 6. Українська кобза / Михайло Лисенко-Дністровський // Журн. “Жовтень”. – Київ, 1980. – №12 – С.114-116. – pdf.
 7. Музичні війни, або Талан Віктора Гуцала / Богдан Жолдак. – Київ: Криниця, 2004. – 416 с., іл. – pdf.
 8. Історія однієї колекції (музей Чернігівської фабрики музичних інструментів) / Ларіонова Л. // Скарбниця української культури: Зб.наук.пр. – Чернігів, 2005. – Вип.5. – С.92-99. – Бібліогр.: 27 назв. – укр. – pdf.
 9. Українська кобза в сучасній академічній музиці / Людмила Шорошева // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – Київ, 2009. – Вип.2. – С.85-90. – pdf.
 10. Товароведение музыкальных инструментов / Андрей Минин. – Москва: Экономика, 1964. – 140 с., ил. – pdf.

^ вгору