Як настроїти бандурку

  Обираємо з трьох строїв
  “Класичний”, або звичайний стрій бандурки
  Торбановий стрій
  Давній стрій бандурки
  Рекомендовані тональності: Соль (G), Ля (A), До (C) − звуки для настроювання бандурки
  Процес настроювання
  Виставляємо рухому підставку − “кобилочку”
  Звуки для настроювання гітар чи реконструйованих “акомпануючих” кобз: шестиструнна “по-бандурковому”, шестиструнна народна − торбановий стрій, семиструнна народна − торбановий стрій, семиструнна академічна − “класичний” стрій.


Обираємо з трьох строїв

На сьогодні маємо три цікаві варіанти настроювання цього інструмента, а також споріднених з ним кобз, бандурок-балабайок і гітар. Як мінімум перші два з них − класичний і торбановий − добре надаються для заміни шестиструнної гітари: двохсотлітня народна побутова традиція підтверджує їх ефективність для гри акордами. Ці два можна також означити як мажорні (втім, мажорне забарвлення “на весело” у народі часом змінювали “на жалібно”, спускаючи другу струну на півтона).

Докладніше про спорідненість між цими строями див. тут: З історії бандурки »

Давній стрій мамаївського інструмента (ймовірно, 16-17 ст.) зафіксований у кількох друкованих джерелах (див. Про походження бандурки).

За бажанням, гру на цих строях можна поєднувати − маючи, наприклад, два чи три інструменти, настроєні по-різному. Аплікатура акордів від класичного бандуркового відрізняється не дуже сильно: торбановий має додатковий бас, а у давнього строю просто відсутня друга тонка струна.

 


^ вгору

 

“Класичний” або звичайний стрій бандурки

“Класичний” або звичайний бандурковий стрій − це простий мажорний акорд, звучання якого не залежить від кількості струн. Наприклад, у варіанті семиструнної кобзи чи гітари, ідучи від найтоншої струни: ре-сі-соль-ре-сі-соль-ре. У варіанті шестиструнного інструмента − ре-сі-соль-ре-соль-ре (див., до речі, стрій гітари “дОбро”). Сюди ж і класична бандурка − ре-сі-соль-ре-соль, і балабайки: ре-сі-соль-ре та ре-сі-соль і подібні. У цьому строї немає інших нот, окрім мажорного тризвуку. Тому такі інструменти дуже люблять малі діти − все, що заграєш, одразу буде красиво! :)

Варіанти звуків настроювання: для 4-5-струнної бандурки, для 6-струнної та 7-струнної гітари або кобзи.

Мелодії для класичного строю на сайті »
 

П’ятиструнну бандурку традиційно можна строїти в будь-якій зручній тональності за ступенями (від найтовщого баса): перший, п’ятий, перший, третій, п’ятий – GDGBD, AEAC#E, CGCEG тощо. У чотириструнній зникає найтовщий бас: залишаються, відповідно, DGBD, EAC#E, GCEG. Триструнна позбувається ще одного баса – GBD, AC#E, CEG.

“Бандурковий” стрій у світі – приклади »


^ вгору

 

Торбановий стрій

Торбановий стрій годиться для багатострунних інструментів − шести-, семи- та восьмиструнних кобз і гітар. Барокові козацькі мелодії, гра перебором і злегшене видобування багатьох акордів − усе завдяки зміні п’ятого баса з сі на до. У результаті маємо від найтоншої струни: ре-сі-соль-ре-до-соль-ре. Зате з цією зміною інструмент втрачає “наскрізний” мажорний акорд − тепер гра навмання по відкритих струнах часом буде дисонансною…

 • Про стрій козацького торбана див. тут: Лысенко Н.В. О торбане и музыке песен Видорта / Журнал “Киевская старина”. – 1892. – №3. – С.384. – PDF.

На такому строї, зокрема, грали Микола Прокопенко і Микола Пушкар − відеоприклади гри будуть нижче…

Варіанти звуків настроювання: для 6-струнної та 7-струнної гітари або кобзи.

Мелодії для торбанового строю на сайті »
 


^ вгору

 

Давній стрій бандурки

Для реконструкторів і тих, хто захоплюється українською старовиною, є ще архаїчніший варіант − давній бандурковий стрій, який був найбільш актуальний в Україні, ймовірно, протягом 16-17 ст. (а можливо, й раніше), коли ще не було розвиненого багатоголосся і “акордового” музичного мислення. У давньому строї, порівняно з класичним та торбановим, відсутня друга тонка струна, яка майже постійно “відповідає” за мажорне/мінорне забарвлення акорду. Отже акорди, узяті на такому інструменті, часто мають “нейтральне”, архаїчне, “давнє” звучання… :)

Давній стрій придатний для дво-, три- та чотириструнних інструментів, і виявляє нам основу традиційної української музики − квінту: ре-соль, ре-соль-ре або ре-соль-ре-соль відповідно.

Документальними свідченнями побутування цього строю на території України, зокрема, є:

 • Енциклопедичний словник Брокгауза і Єфрона, 1897, том XXIIa, с.690 − PDF.
 • Michael Praetorius. Syntagma musicum, 1619 − PDF.
  Переклад тексту: “Пандурина, мандурка. Інші звуть її також бандуркою, ще інші – мандорою або мандурочкою, тому що вона невибаглива в побуті, і на ній легко грати” (Автор перекладу Ярослав Ящук).

Таку бандурку можна строїти, знову ж таки, в будь-якій зручній тональності за ступенями (від найтовщого баса): перший, п’ятий, перший, п’ятий − GDGD, AEAE, CGCG тощо. Триструнну, відповідно − DGD, EAE, GCG.

Мелодії для давнього строю на сайті »
 

Докладніше:


^ вгору

 

Рекомендовані тональності

Ясна річ, у народному побуті ніхто не дбав про абсолютну відповідність строю інструмента якійсь певній тональності − все було відносно. Кожен настроює бандурку, як йому зручно: до голосу, до струн, до розмірів інструмента і т.д. Ми найчастіше робимо так само, а тут подаємо три “офіційні” версії.

Ноти та аплікатури акордів бандурки на цьому сайті наводимо як для основного строю від соль − соль-ре-соль-(сі)-ре, або латиною GDG(B)D. На інструменті, настроєному в іншій тональності, ці твори можна грати так само, вони просто звучатимуть відповідно вище або нижче.

Фольклорист Ніколай Привалов, який описав бандурку в побуті уральських козаків – вихідців з України, наводить два приклади звичайного строю бандурки: СОЛЬ мажор (соль-ре-соль-сі-ре, або GDGBD) і ДО мажор (до-соль-до-мі-соль, або CGCEG).

 • Відомості за публікацією: Привалов Николай Иванович. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существования (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара). Историческое исследование. – “Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний”. – 1905, апрель-июнь. – 1906, февраль. – PDF.

Ми ж покажемо тут звучання трьох варіантів, які найлегше вживати сьогодні.


^ вгору

 

Стрій Соль (G),
соль-ре-соль-(сі)-ре або GDG(B)D

Для нас це основний стрій бандурки. До речі, у звичайному варіанті – це стрій семиструнної гітари без 5-го й 7-го басів. У ньому добре строїти інструменти з великими мензурами – гітари, зокрема 1/2 і 3/4, банджо-тенор, триструнні домри – альт і тенор, укулеле-баритон, банджолеле-баритон. Можна пробувати також 4-струнну домру-тенор, оркестрову кобзу-тенор, укулеле-тенор, гіталеле, банджолеле-тенор – але всі вони будуть трохи тихіші, ніж це для них звично.

У цьому строї ми записуємо ноти для бандурки – він найбільш звичний для сприйняття гітаристам.

1-ша струна – ре, D (mp3):

2-га струна – сі, B (mp3) – у давньому строї відсутня:

3-тя струна – соль, G (mp3):

4-та струна – ре, D (mp3):

5-та струна – соль, G (mp3):

Акорд звичайного строю – соль-ре-соль-сі-ре, GDGBD (mp3):

Акорд давнього строю – соль-ре-соль-ре, GDGD (mp3):

Стрій Соль – всі файли: MP3 (RAR) – 1,8 Mb


^ вгору

 

Стрій Ля (A),
ля-мі-ля-(до#)-мі або AEA(C#)E

Гарний стрій для інструментів з середньою довжиною мензури: 4-струнна домра – альт і тенор, оркестрові кобзи – альт і тенор, укулеле – концерт і тенор, гіталеле, банджолеле – концерт і тенор etc. Досить зручна чоловіча тональність; прикметно, що саме у ній настроюється також триструнний грузинський пандурі, який часто служить для супроводу чоловічого співу.

1-ша струна – мі, E (mp3):

2-га струна – до#, C# (mp3) – у давньому строї відсутня:

3-тя струна – ля, A (mp3):

4-та струна – мі, E (mp3):

5-та струна – ля, A (mp3):

Акорд звичайного строю – ля-мі-ля-до#-мі, AEAC#E (mp3):

Акорд давнього строю – ля-мі-ля-мі, AEAE (mp3):

Стрій ЛЯ – всі файли: MP3 (RAR) – 1,7 Mb


^ вгору

 

Cтрій До (C),
до-соль-до-(мі)-соль або CGC(E)G

Розповсюджений стрій для інструментів з невеликою мензурою: балабайки-прими, домри-прими, оркестрові кобзи-прими, мандоліни, укулеле-сопрано, банджолеле-сопрано etc.

1-ша струна соль, G (mp3):

2-га струна мі, E (mp3) – у давньому строї відсутня:

3-тя струна до, C (mp3):

4-та струна соль, G (mp3):

5-та струна до, C (mp3):

Акорд звичайного строю – до-соль-до-мі-соль, CGCEG (mp3):

Акорд давнього строю – до-соль-до-соль, CGCG (mp3):

Стрій До – всі файли: MP3 (RAR) – 1,7 Mb


^ вгору

 

Процес настроювання

Отже, щоб настроїти бандурку на ЗВИЧАЙНИЙ стрій, підтягуємо ПЕРШУ, найтоншу струну так, як нам треба. Далі строїмо:

  ДРУГА струна, притиснута на третьому ладу, звучить як перша;
  ТРЕТЯ струна, притиснута на четвертому ладу, звучить як друга;
  ЧЕТВЕРТА струна, притиснута на п’ятому ладу, звучить як третя; вона дає октаву з першою;
  П’ЯТА струна, притиснута на сьомому ладу, звучить як четверта; дає октаву з третьою.
 

Для ДАВНЬОГО строю підтягуємо ПЕРШУ, найтоншу струну так, як нам треба. Далі:

  ДРУГА струна, притиснута на сьомому ладу, звучить як перша;
  ТРЕТЯ струна, притиснута на п’ятому ладу, звучить як друга; вона дає октаву з першою;
  ЧЕТВЕРТА струна, притиснута на сьомому ладу, звучить як третя; дає октаву з другою.
 

*       *       *

Якщо у вас немає тюнера, і ви невпевнено почуваєтеся при порівнянні звуків на різних струнах, є цікавий “фізико-математичний” спосіб, який показує, наскільки і в який бік слід підтягнути струну.

Наприклад, ви настроюєте звичайну бандурку. Першу струну виставили, як хотілося. Притискаєте другу на третьому ладі, даєте їм зазвучати одночасно і уважно слухаєте: практично завжди буде чути коливання – “биття” звуку між струнами: “А-а-А-а-А-а…”. Чим частіші ці коливання, тим більша різниця у висоті звуків. Наше завдання – звести цю різницю до нуля, щоб коливань не було зовсім.

Отже, треба змінювати висоту другої струни. Як визначити, тягнути її чи спускати?

Притискаємо другу струну спершу на лад ближче до голівки (на другому ладі), потім на лад далі (на четвертому), і порівнюємо одержані частоти коливань. Якщо ближче до голівки частота БІЛЬША – струну треба підтягувати, якщо МЕНША – відпускати. Потім знову перевіряємо на потрібному ладі: якщо коливань немає, або вони дуже нечасті – десь як одне в секунду – струна настроєна.

Втім, зараз є чимало програм-тюнерів для смартфонів. Деякі з них у платних версіях дозволяють виставляти свої власні строї. Зокрема, зручний і приємний в користуванні додаток GuitarTuna – він є і для Android, і для Apple.
 

*       *       *

Якщо Ваш інструмент має не п’ять, а чотири або три струни, ви маєте менше роботи… :) Настроюємо їх відповідно – DGBD чи GBD (звичайний бандурковий стрій), або GDGD чи DGD (давній).

Якщо додається шостий бас, є два варіанти:

 • строїти його в октаву до четвертої – це буде ре, тоді все разом – DGDGBD; принципових відмінностей з п’ятиструнною бандуркою тут не буде;
 • зробити собі шестиструнний торбановий стрій GCDGBD або EAHEG#H – і одержати розширені можливості супроводу перебором…

Семиструнних варіантів також два – за строєм академічної семиструнної гітари: в октаву йдуть перша з четвертою і сьомою, друга – з п’ятою, третя – з шостою: DGBDGBD. Для більш розмаїтого автентичного способу гри є народний стрій – у ньому все так само, тільки П’ЯТА струна, притиснута на другому ладу, звучить як четверта – і октави серед інших струн не має: DGCDGBD. Це дуже збагачує можливості супроводу.

Тепер можна грати! :)


^ вгору

 

Виставляємо рухому підставку − “кобилочку”

Чимало інструментів, які надаються до перестроювання на бандурку, мають рухомі кобилочки. Це домри, мандоліни, банджо і банджолеле, балабайки − і абсолютна більшість новозроблених інструментів за “мамаївськими” зразками. Для недосвідченого музиканта знайти місце кобилочки на верхній деці може бути досить складно. Але якщо цього не зробити, інструмент “не строїтиме”.

Якщо ваш інструмент не має ладів, місце кобилочки не є однозначним. Проте при визначенні його слід враховувати деякі моменти.

 • На “барабанному” (банджовому) верхняку кобилочка має бути розміщена не-посередині, ближче до підструнника, щоб не “провалити” шкіру натягом струн.
 • На дерев’яній верхній деці місце кобилочки − близько від душки, якщо вона є, але не НАД нею − це може збіднити звучання; краще трошки вперед по ходу струн до голівки. Якщо душки немає − теж не-посередині, ближче до підструнника, щоб дека не прогнулася.
 • Обравши зручне положення з гарним характером звуку, варто його зафіксувати − наприклад, поставити на верхній деці малопомітну рисочку олівцем. Це дасть змогу лівій руці “звикнути” до постійних відстаней між умовними “ладами”-півтонами на грифі інструмента.

Для інструмента з ладами (докладніше див. Правильний розрахунок ладів на грифі інструмента), місце кобилочки на верхній деці вже визначене дуже чітко. Якщо провести умовну лінію посередині грифа від верхнього поріжка до підструнника і поміряти по цій лінії відстань від верхнього поріжка до 12-го ладу, а потім ДУЖЕ ТОЧНО відкласти по цій же лінії ще один такий самий відрізок, то кінець цього другого відрізка і буде точкою СЕРЕДИНИ кобилочки для даного інструмента.

Себто, 12 лад має знаходитися рівно посередині між верхнім поріжком і кобилочкою.

Правильність розміщення кобилочки легко перевіряється акустично: настроюємо бандурку, а тоді притискаємо четверту струну (для давнього строю − третю) на 12-му ладі: вона має звучати абсолютно в унісон з першою. Якщо ж між ними є “биття”-коливання, перевіряємо і корегуємо відстані.


^ вгору

 

Звуки для настроювання гітар та реконструйованих акомпануючих кобз

Шестиструнна гітара чи кобза “по-бандурковому” −
ре-соль-ре-соль-сі-ре, або DGDGBD

Прикметно, що такий стрій вже близько ста років використовується у резонаторних гітарах dObro − новітньому інструменті, створеному на початку 20-го століття у США. Зокрема, він гарно надається для гри по металевих струнах слайдом − металевою, керамічною чи скляною трубкою, вдягненою на третій чи четвертий палець лівої руки.

Приклади гри на цьому строї: John Joris playing the dobro, “Англійський танець” Джона Ренборна.

1-ша струна – ре, D (mp3):

2-га струна – сі, B (mp3):

3-тя струна – соль, G (mp3):

4-та струна – ре, D (mp3):

5-та струна – соль, G (mp3):

6-та струна – ре, D (mp3):

Акорд – ре-соль-ре-соль-сі-ре, DGDGBD (mp3):

Бандурковий стрій для шестиструнної гітари чи акомпануючої кобзи – всі файли: MP3 (RAR) – 1,9 Mb


^ вгору

 

Шестиструнна гітара або кобза: народний торбановий стрій СОЛЬ −
соль-до-ре-соль-сі-ре, або GСDGBD

У цьому строї заховано також паралелі зі строєм “вересаївської” кобзи – все збігається, крім другої струни: тут вона звучить “на весело”. Такий стрій вже не для слайдера, і не настільки зручний для гри боєм – але зате дуже ефективний під перебір і для гри “мелодія + супровід”.

1-ша струна – ре, D (mp3):

2-га струна – сі, B (mp3):

3-тя струна – соль, G (mp3):

4-та струна – ре, D (mp3):

5-та струна – до, С (mp3):

6-та струна – соль, G (mp3):

Шестиструнна гітара або кобза – НАРОДНИЙ торбановий стрій – всі файли: MP3 (RAR) – 1,6 Mb

 

Шестиструнна гітара або кобза: народний торбановий стрій МІ − мі-ля-сі-мі-соль#-сі, або EAHEG#H

Ще один цікавий варіант торбанового строю для шестиструнної гітари: він ідентичний строю СОЛЬ, але нижчий від нього на півтора тони. Так можна легко перестроювати гітару чи кобзу з загальновживаного іспанського варіанту: найтовщі баси залишаються ті ж самі, решта чотири струни спускаються − і при цьому на них стає легше грати, що особливо зручно для металевих струн. Такий стрій, зокрема, використовує на своїй кобзі відомий музикант з Черкащини Микола Пушкар:


Більше відео Миколи Пушкаря на YouTube »
 


^ вгору

 

Семиструнна гітара або кобза: народний ТОРБАНОВИЙ стрій
ре-соль-до-ре-соль-сі-ре, або DGСDGBD

Докладніше про стрій:

1-ша струна – ре, D (mp3):

2-га струна – сі, B (mp3):

3-тя струна – соль, G (mp3):

4-та струна – ре, D (mp3):

5-та струна – до, С (mp3):

6-та струна – соль, G (mp3):

7-ма струна – ре, D (mp3):

Акорд – ре-соль-до-ре-соль-сі-ре, DGCDGBD (mp3):

Семиструнна гітара або кобза – народний ТОРБАНОВИЙ стрій – всі файли: MP3 (RAR) – 2,2 Mb

Історію цього строю та особливості гри на ньому досліджував, зокрема, видатний майстер музичних інструментів Микола Прокопенко – ось народна мелодія у його виконанні:


Більше відео Миколи Прокопенка на YouTube »


^ вгору

 

Академічна семиструнна гітара або кобза: “КЛАСИЧНИЙ” бандурковий стрій − ре-соль-сі-ре-соль-сі-ре, або DGBDGBD

Докладніше про інструмент:

1-ша струна – ре, D (mp3):

2-га струна – сі, B (mp3):

3-тя струна – соль, G (mp3):

4-та струна – ре, D (mp3):

5-та струна – сі, B (mp3):

6-та струна – соль, G (mp3):

7-ма струна – ре, D (mp3):

Акорд – ре-соль-сі-ре-соль-сі-ре, DGBDGBD (mp3):

Бандурковий стрій для академічної семиструнної гітари чи акомпануючої кобзи – “КЛАСИЧНИЙ” – всі файли: MP3 (RAR) – 2,2 Mb

На кобзі цього строю грає учень Миколи ПрокопенкаПетро Приступов:


Більше відео Петра Приступова на YouTube »


^ вгору