Як настроїти бандурку

Основний стрій бандурки – соль мажор   Стрій бандурки
  Рекомендовані тональності: Соль мажор, Ля мажор, До мажор − звуки для настроювання бандурки
  Процес настроювання
  Виставляємо рухому підставку − “кобилочку”
  Звуки для настроювання гітар

Стрій бандурки

Найпростіше означення строю бандурки: він мажорний. Бандурку традиційно можна строїти в будь-якій зручній тональності за ступенями (від басу): перший, п’ятий, перший, третій, п’ятий.

Ясна річ, у народному побуті ніхто не дбав про абсолютну відповідність строю інструмента якійсь певній тональності − все було відносно. Кожен настроює бандурку, як йому зручно: до голосу, до струн, до розмірів інструмента і т.д. Ми найчастіше робимо так само, а тут подаємо три “офіційні” версії.

Ноти та аплікатури акордів бандурки на цьому сайті наводимо як для основного, соль-мажорного строю − соль-ре-соль-сі-ре, або латиною GDGBD. На інструменті, настроєному в іншій тональності, ці твори можна грати так само, вони просто звучатимуть відповідно вище або нижче.


 

^ вгору

Рекомендовані тональності

Фольклорист Ніколай Привалов, який описав бандурку в побуті уральських козаків – вихідців з України, наводить два приклади строю: СОЛЬ мажор (соль-ре-соль-сі-ре, або GDGBD) і ДО мажор (до-соль-до-мі-соль, або CGCEG).

Відомості за публікацією: Привалов Николай Иванович. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, появления на Руси и существования (домра, балалайка, лютня, кобза, бандура, бандурка, торбан, мандолина, гитара). Историческое исследование. – “Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний”. – 1905, апрель-июнь. – 1906, февраль.

Ми ж покажемо тут звучання трьох варіантів, які найлегше вживати сьогодні.

СОЛЬ мажор,
соль-ре-соль-сі-ре або GDGBD

Для нас це основний стрій бандурки. До речі, це стрій семиструнної гітари – без 5-го й 7-го басів. У ньому добре строїти інструменти з великими мензурами – гітари, зокрема 1/2 і 3/4, банджо-тенор, триструнні домри – альт і тенор, укулеле-баритон, банджолеле-баритон. Можна пробувати також 4-струнну домру-тенор, оркестрову кобзу-тенор, укулеле-тенор, гіталеле, банджолеле-тенор – але всі вони будуть трохи тихіші, ніж це для них звично.

1-ша струна: mp3
2-га струна: mp3
3-тя струна: mp3
4-та струна: mp3
5-та струна: mp3
Акорд: mp3

Стрій Соль мажор – всі файли: MP3 (RAR) – 1,5 Mb

ЛЯ мажор,
ля-мі-ля-до#-мі або AEAC#E

Допоміжний стрій для інструментів з середньою довжиною мензури: 4-струнна домра – альт і тенор, оркестрові кобзи – альт і тенор, укулеле – концерт і тенор, гіталеле, банджолеле – концерт і тенор etc.

1-ша струна: mp3
2-га струна: mp3
3-тя струна: mp3
4-та струна: mp3
5-та струна: mp3
Акорд: mp3

Стрій Ля мажор – всі файли: MP3 (RAR) – 1,5 Mb

ДО мажор,
до-соль-до-мі-соль або CGCEG

Допоміжний стрій для інструментів з невеликою мензурою: балабайки-прими, домри-прими, оркестрові кобзи-прими, мандоліни, укулеле-сопрано, банджолеле-сопрано etc.

1-ша струна: mp3
2-га струна: mp3
3-тя струна: mp3
4-та струна: mp3
5-та струна: mp3
Акорд: mp3

Стрій Соль мажор – всі файли: MP3 (RAR) – 1,5 Mb


 

^ вгору

Процес настроювання

Отже, щоб настроїти бандурку, підтягуємо ПЕРШУ, найтоншу струну так, як нам треба. Далі строїмо:

  ДРУГА струна, притиснута на третьому ладу, звучить як перша;
  ТРЕТЯ струна, притиснута на четвертому ладу, звучить як друга;
  ЧЕТВЕРТА струна, притиснута на п’ятому ладу, звучить як третя; вона дає октаву з першою;
  П’ЯТА струна, притиснута на сьомому ладу, звучить як четверта; дає октаву з третьою.

Відповідно, якщо Ваш інструмент має не п’ять, а чотири або три струни, Ви маєте менше роботи… :) Строїмо тільки чотири або три струни − відповідно, DGBD або GBD.

Якщо додається шоста струна, радимо строїти її в октаву до четвертої – це буде ре. Все разом, наприклад: DGDGBD.

Семиструнний варіант для сучасного способу гри – за строєм академічної семиструнної гітари: в октаву йдуть перша з четвертою і сьомою, друга – з п’ятою, третя – з шостою: DGBDGBD. Для автентичного способу гри є народний стрій – у ньому все так само, тільки П’ЯТА струна, притиснута на другому ладу, звучить як четверта: DGCDGBD.

Тепер можна грати! :)


 

^ вгору

Виставляємо рухому підставку − “кобилочку”

Вибачайте, публікація в роботі! :)


 

^ вгору

Звуки для настроювання гітар

Шестиструнна гітара “по-бандурковому” − DGDGBD

Семиструнна гітара: АКАДЕМІЧНИЙ стрій − DGBDGBD

Семиструнна гітара: АВТЕНТИЧНИЙ, або ТОРБАНОВИЙ стрій − DGСDGBD

Вибачайте, публікація в роботі! :)


 

^ вгору

Див. ще за темою:

“Бандурковий” стрій у світі – приклади >>

Умовно-“бандурковий” стрій у світі – приклади >>
 

13 червня 2015   (оновлено 26.05.2018)   //   Категорії: АУДІО, Новини, НОТИ, ОГЛЯДИ   Автори:                
Навігація

Попередня публікація: ←

Наступна публікація: